Asiakasrekisterin tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

WIRECO-NB OY

Yhteystiedot:
Vistantie 24
21530 Paimio

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

WIRECO-NB OY / Niko Nieminen
Vistantie 24
21530 Paimio
+358 400764060
niko.nieminen@wireco.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä pidetään asiakkaiden, toimittajien ja potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakas-/toimittajasuhteen perusteella, sekä suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 •   Asiakas- ja toimittajasuhteen hoitaminen

 •   Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 •   yrityksen nimi

 •   yhteyshenkilön nimi

 •   osoite

 •   sähköposti

 •   puhelinnumero

 • Asiakastiedot

  •   tiedot ostetuista tuotteista/palveluista

  •   tiedot sovituista ja tarjouksiin/kauppaan liittyvistä asioista

  5. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@wireco.fi

  Tarkastusoikeus

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, julkisista lähteistä (esim. Fonecta fnder) tai verkkolomakkeen kautta.

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

  SprintIT, ERP järjestelmämme ylläpitäjä Talenom Oyj, kirjanpitäjä

  Mailchimp (The Rocket Science Group), sähköpostimarkkinoinnin työkalu, ainoastaan yrityksen omaan käyttöön.

  8. Käsittelyn kesto

  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus/toimittajasuhde on voimassa.

  Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

  9. Henkilötietojen käsittelijät

  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Näitä tietoja ovat ainoastaan sähköpostimarkkinointia varten asiakkaiden sähköpostiosoitteet.

  11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.